Koszty ogrzewania w sezonie grzewczym dla typowych paliw w kotle BrandEko

 

ZAŁOŻENIA (oparto na danych literaturowych i wynikach badań laboratoryjnch)

  • liczba dni w sezonie grzewczym L=250 [dni]
  • średnie obciążenie kotła w sezonie grzewczym q=0,3 (mocy nominalnej)
  • moc nominalna kotła Qk=25 [kW]
  • wartość opałowa paliwa Qi [MJ/kg]
  • zapotrzebowanie na energię cieplną w sezonie grzewczym E=L*24(h)*q*Qk*3,6=162,000 MJ/s
  • zużycie paliwa w sezonie grzewczym Bs=E/1000Qi [t]

 

Wyszczególnienie
Kocioł BrandEko 1.14
Typowy kocioł
Paliwa
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Drewno opałowe
Pellet
Olej opałowy
Gaz ziemny
Węgiel kamienny
Sprawność kotła [%]
81,6
86,2
86,4
87,1
90,0
90,0
70,0
Wartość opałowa [MJ/kg]
26,0
8,0*
9,0**
17,0
42,0
34,0 MJ/m3
26,0
Zapotrzebowanie energii w paliwie [MJ]
198,529
187,935
187,500
185,993
180,000
180,000
231,429
Zużycie oaliwa w sezonie [t]
7,6
23,5
20,8
10,9
4,3 (5,0 m3)
5295 m3
8,9

Cena paliwa za tonę [PLN]

Koszt ogrzewania [PLN]


 

* Wartość opałowa wegla brunatnego z kopalni przy wilgotności 53%

** Wartość opałowa drewna z lasu przy wilgotności 45%

Dlaczego Quatro?

quatro

Kocioł QUATRO jest pierwszym kotłem na rynku utrzymującym najwyższe parametry spalania dla czterech najpopularniejszych paliw – węgla kamiennego, węgla brunatnego , pelletu i drewna.

zobacz więcej...

Nasi Partnerzy

regulus
Producent grzejników miedziano-aluminiowych
www.regulus.com.pl

Czy wiesz że?

Drewno przechowywane w suchym i przewiewnym miejscu przez ok. 2 sezony może nawet 5-cio krotnie zwiększyć swoją wartość opałową.

Ile możesz zaoszczędzić?

swinka

Zobacz oszczędności wynikające
z zastosowania kotła Quatro dla czterech paliw.

 

box more

Opinia instytutu badawczego

opinia

Zobacz co o kotle Quatro mówią experci z Instytu Energetyki, Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi.

box more

Najczęściej zadawane pytania

dymki

Odpowiedzi na najeczęściej zadawane pytania na temat kotła Quatro.

 

 

box more